Reglement

Wedstrijdreglement Cowfunding

Hoe deelnemen?

 1. Deelnemen doet u door vakjes op onze digitale weide aan te kopen.

 2. Er zijn in totaal 600 vakjes aan te kopen op onze weide, welke 20 bij 30 meter groot is.

 3. Op 4 plaatsen op de weide wordt hooi gelegd voor de koe om te eten.

 4. De prijs voor 1 vakje bedraagt 25 euro. U mag zoveel vakjes aankopen als u wilt aan minstens 25 euro per stuk. U mag dus ook een hoger bedrag storten en afzien van de aankoop van 1 of meerdere vakjes. Dit doet u door op het formulier een extra bedrag in te geven bij 'vrije bijdrage?'.

 5. De vakjes moeten worden aangekocht via onze website: www.gummarusolv/cowfunding door een druk op de knop 'koop je vakjes' (rechts bovenaan, maar ook elders op de site is dit te vinden).

 6. Elk vakje meet 1 op 1 meter. Een vierkante meter dus, zoals dat in de volksmond wordt genoemd.

 7. Uit de vrije vakjes selecteert u de vakjes die u wenst te kopen. U wordt doorverwezen naar een formulier dat u invult. Op dit formulier vult u ook de schiftingsvraag in.

 8. U betaalt het bedrag van uw aankoop overeenkomstig de betaalinstructies die u ontvangt.

 9. U ontvangt een overzicht van de door u aangekochte vakjes.

 10. Uw keuze van vakjes is definitief. U kan achteraf uiteraard nog extra, vrije, vakjes bij aankopen.

 11. U steunt steeds de beide groepen bij aankoop van (een) vakje(s) en/of door een vrije bijdrage te leveren. Alle fondsen zullen immers worden gebruikt voor de verdere verbouwingen van de lokalen van Scouts Sint-Gummarus én Gidsen OLV. De mogelijkheid om te kiezen en de statistieken die voortkomen uit 'ik kies voor team Gummarus/ OLV/ Gummarus en Olv' zijn er louter als een extra zij-competitie, omdat we daar als organisator zin in hadden :-).

Beloning en hoofdprijs.

 1. Per aankoopschijf van 100,00 euro wordt uw totem of naam vereeuwigd op een houten schijfje dat zal worden opgehangen aan één van de muren van de nieuwe scoutslokalen.

 2. Als hoofdprijs bieden we u een etentje aan 'in fouragestijl’ voor maximum 10 personen in de nieuwe lokalen. Dit etentje zal bestaan uit 4 gangen en daarbij zijn alle dranken inbegrepen.

 3. Dit etentje gaat door op een nader te bepalen datum, in samenspraak met de winnaar en rekening houdend met de vorderingen van de verbouwingen en de geldende corona- maatregelen.

 4. Dit etentje zal worden bereid door de chefs van vzw GummarusOlv. Deze chefs beschikken allen over een jarenlange fourage- ervaring.

Hoe winnen?

 1. U hebt gewonnen wanneer onze koe haar groot gevoeg enkel op uw vakje doet. (of enkel op meerdere van uw vakjes)

 2. Indien de koe haar groot gevoeg op meerdere vakjes tegelijk doet (dus vakjes aangekocht door verschillende personen) of indien de koe haar gevoeg doet op een vakje dat niet werd verkocht, zal de schiftingsvraag de winnaar bepalen.

 3. De schiftingsvraag luidt: wat is het gewicht van de kak van de koe? Wiens antwoord hier het dichtst bij is, wint de schiftingsvraag.

 4. De kak zal enkel worden gewogen indien dit nodig is.

Verloop van het spel.

 1. Op 30 mei 2021 om 14u00 laten wij onze koe los op een onze echte weide, waarvan een stuk van 30 bij 20 meter is afgezet.

 2. Bij het begin wordt de koe naar het middenpunt van de weide begeleid en start de 'schijt-je-rijk'

 3. Met behulp van een drone en een gps- systeem bevestigd aan de koe zal de weide worden onderverdeeld in de vakjes en weten we dus precies waar de koe iemand zal rijk schijten.

 4. De plaats van het gevoeg op de weide wordt nadien handmatig nagemeten. Het is deze nameting die bindend is en dus de winnaar zal bepalen.

 5. U kan heel dit gebeuren mee volgen via een facebook live- feed welke u kan bereiken via onze website.

 6. We wachten geduldig af tot het moment waarop de koe iemand rijk schijt. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Disclaimer/ doel van de crowdfunding

 1. Ter vervanging van verscheidene winstgevende activiteiten die nu niet kunnen doorgaan wordt deze crowdfunding georganiseerd.

 2. Het doel is om hiermee 15.000 euro in te zamelen. Ook indien dit doel niet wordt bereikt zal de crowdfunding doorgaan. Er wordt in dit geval dus geen geld terugbetaald aan de crowdfunders.

 3. Het ingezamelde geld zal worden gebruikt voor de verdere renovatie van onze scoutslokalen, zoals omschreven op het tabbald ‘doel’ van deze website. De daar opgesomde werkzaamheden vormen geen exhaustieve lijst.

 4. De door de vzw gemaakte kosten om deze crowdfunding te kunnen organiseren kunnen worden afgetrokken van het ingezamelde geld.

 5. Indien op 30 mei 2021 het spel niet kan doorgaan omwille van de dan geldende corona- maatregelen wordt dit uitgesteld naar een latere datum. Uw aankoop blijft behouden en uw geld wordt dus niet teruggestort.